domov

"Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije"

Pot kurirjev in vezistov, prej poznana kot Transverzala kurirjev in vezistov NOV Slovenije, je bila ustanovljena junija 1969. Je najdaljša in po oceni mnogih tudi ena najlepših slovenskih transverzalnih poti. Spominja na organizacijo kurirskih, telefonskih in radijskih zvez v narodnoosvobodilnem boju slovenskega naroda od leta 1941 do 1945 ter na kurirje in veziste, ki so v tem boju opravljali pomembne naloge prenosa in posredovanja pisnih, telefonskih in radijskih sporočil. Je živ spomenik vseh, ki so pri opravljanju teh nalog darovali svoja življenja.

Ustanovitelj in upravitelj poti je Odbor za organizacijo Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije s sedežem v Ljubljani. Celotna pot je dolga več kot 1000 km, ima 88 kontrolnih točk, čas obhoda celotne poti pa znaša 332 ur oziroma 48 dni. Pot je bila prenovljena leta 1997, obstaja že več izdaj vodnikov in zemljevidi, dnevnik poti pa je mogoče kupiti na pošti. Pot poteka pretežno po stezah in kolovoznih poteh, manj po asfaltu, označena pa je z modrim kolobarjem in rumeno piko.

Pokrovitelja Poti sta Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor in Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana. Pot je speljana po vseh slovenskih pokrajinah od Prekmurja do Slovenske Istre v dolžini nad 1000 kilometrov. Pričetek je v Gančanih, kjer je 18. oktobra 1941 v spopadih z Madžari padel Štefan Kovač-Marko, voditelj narodnoosvobodilnega gibanja v Prekmurju. Konča pa se na Slavniku, kjer je bila od marca 1943 do osvoboditve kurirska postaja P-2, najjužnejša kurirska postaja na slovenskem ozemlju.


Na območje naše občine pot pripelje iz smeri Rake, in sicer v Vejer, se nato nadaljuje skozi Dolenje Radulje in proti Bučki po stari cesti. Pri Šlojserjevi hiši zavije v središče Bučke, kjer se na steni bifeja poleg trgovine nahaja kontrolna točka z žigom. Z Bučke se pot nadaljuje po glavni cesti mimo Jerman Vrha, Stare Bučke in Hrastulj v Škocjan. V Škocjanu pri Mesariji Bobič zavije na kolovozno pot proti Dolnji Stari vasi in naprej proti Vinjemu vrhu, od koder se potem nadaljuje v novomeško občino.