ŠARKELJADA
SEMANJI DAN
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DULE - ŠTRIT
ŠTRITOVSKO JEZERO
POHODNIKI NA BUČKI

Turistična ponudba

Naravna dediščina 

> Štritovsko jezero
> Potok Čolnišček
> Grapa v dolini Črnega potoka
> Izvir
> Krakovski gozd
> Gozdni rob
> Jelšev grez
> Poljska pot
> Spomladanski kosmatinec

KULTURNA DEDIŠČINA

UMETNOSTNA IN ARHITEKTURNA DEDIŠČINA: 
> Gradovi
> Cerkve
> Znamenja

LJUDSKA STAVBNA DEDIŠČINA: 
> Mlini
> Šlojserjeva hiša
> Kozolci
> Zidanice in hrami
> Pomožni gospodarski objekti
> Kulturni dom Bučka

ETNOLOŠKA DEDIŠČINA: 
> Sejmi na Bučki
> Stare obrti
> Vodnjak Gorenje Radulje
> Napajalna korita

DEDIŠČINA NOB 

PRVI NAPAD NA BUČKO

IZGON KRAJANOV V LETIH 1941-1945

SPOMENIKI NOB

MUZEJ IZGNANSTVA - KRAJEVNA ZBIRKA

KOLESARSKE IN PEŠPOTI

ŠOLSKA POT 

POHOD NA HUBAJNICO

POT PO SLEDEH DRUGE SVETOVNE VOJNE

POT PO NEKDANJI NEMŠKO-ITALIJANSKI OKUPACIJSKI MEJI

PO POTEH SPOMINA PRVEGA NAPADA NA BUČKO

PLANINSKA POT OBČINE SEVNICA

POT KURIRJEV IN VEZISTOV NOV

KOLESARSKA POT