ŠTRITOVSKO JEZERO
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DULE - ŠTRIT
ŠARKELJADA
POHODNIKI NA BUČKI
SEMANJI DAN

Krajevna Skupnost

KRAJEVNA SKUPNOST BUČKA

BUČKA 2
8276 BUČKA

VODSTVO KRAJEVNE SKUPNOSTI

PREDSEDNIK:

 

 

Zgodovina Krajevne skupnosti Bučka

Območje sedanje Krajevne skupnosti Bučka, ki ga sestavlja devet vasi že od nekdaj čuti pripadnost eden drugemu. Ta tradicija se potrjuje v formalni povezanosti v okviru lokalne samouprave. Že revolucionarnega leta 1849 je tedanja Avstro-Ogrska monarhija določila to območje za občino, kar je veljalo do konca petdesetih let 20.stoletja s prekinitvijo med drugo svetovno vojno, ko so bili vsi tedanji prebivalci izgnani. Po tem času so jo preimenovali v Krajevno skupnost Bučka v okviru občine Sevnica.
Z reformo lokalne samouprave leta 1994 pa sta sosednji krajevni skupnosti Bučka in Škocjan ustanovili Občino Škocjan. Krajevne skupnosti na tem območju so bile ukinjene. Takratno mišljenje je bilo, da zaradi majhnosti občine taka organiziranost ni več potrebna, zato so se KS ukinile. Iz leta v leto pa se je ta odločitev potrjevala za napačno.

 

USTANAVLJANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

oktober 2002
ustanovi se Neodvisna lista, katera si med drugim prizadeva tudi za ustanovitev skupnosti, ki bo delovala kot koordinacija med krajani in občinskimi organi
10.11.2002:
na lokalnih volitvah zmaga Neodvisna lista, v Svet Občine Škocjan sta imenovana dva predstavnika
31.1.2003:
zbor krajanov, kjer se je med drugim razpravljalo tudi o ustanovitvi Krajevne skupnosti
11.3.2003
sprememba statuta občine, ki po novem omogoča ustanavljanje krajevnih in vaških in krajevnih skupnosti
10.4.2004
predlog odloka o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti
april 2004
na zboru krajanov je bil podan predlog članov odbora
18.5.2004:
sprejem odloka o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti
18.5.2004
potrditev članov odbora KS Bučka
19.8.2004
konstitutivna seja odbora KS Bučka (statut,vodstvo)

 

SESTAVA ODBORA KS PO ZBORU KRAJANOV 9.12.2011

KRAJEVNI PREDSTAVNIKI:

Anton Kovačič - Bučka
Mirko Hočevar - Dolenje Radulje
Alojz Vene - Dule
Branko Pregrat- Gorenje Radulje
Marko Mlakar - Jarčji Vrh
Vladimir Jalovec- Jerman Vrh
Franc Zorko- Močvirje
Franc Gros - Štrit
Darko Kocjan - Zaboršt

PREDSTAVNIKI PO FUNKCIJI:

Slavko Pungeršič - občinski svetnik;

Alojz Hočevar - občinski svetnik

Toni Sedlar- občinski svetnik

Kristina Resnik - vodja POŠ Bučka

Silva Marjetič - predsednica KO DIS Bučka

Marko Mlakar - predsednik PGD Bučka

Vida Gros - predsednica DPŽ Bučka

Matej Pungeršič- predsednik ŠD Bučka

Anton Kovačič - predsednik LD Bučka

Silvo Vene - predsednik TD Bučka

Andreja Kocjan - predsednica KD Bučka

Mojca Kranjc - predsednica KORK Bučka

Sandi Zupan - predsednik MK Divje buče

 

 

GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČKA

 

Oče slovenske geografije, Anton Melik, je zapisal: "Silno živahno razrezane sončne gorice nas pozdravljajo ob severozahodnem kotu Krške ravnine okrog Bučke, Škocjana in Šmarjete." Že skoraj pregovorna mehkoba dolenjskih gričev pride tu še kako do izraza, saj značilno podobo pokrajine tvorijo nizki hribi, gorice in grički ter vmesne doline in grape.

NARAVNOGEOGRAFSKE POTEZE 

Geologija

Površje

Vodna mreža

Podnebje

Prst

Rastlinstvo

Živalstvo

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Prebivalstvo

Naselja

Gospodarstvo

 

SIMBOLI

Odbor Krajevne skupnosti Bučka je na seji 12. junija 2005 sprejel Odlok o simbolih KS Bučka
Grb Krajevne skupnosti Bučka:
grb KS Bučka 002.jpgNa ščitu je v osrednjem delu stiliziran grozd z devetimi jagodami, ki predstavlja vinorodno področje Bučke z devetimi vasmi. Ob njem sta na vsaki strani dva ptička bele barve v pojoči pozi, kar predstavlja sožitje ljudi tega območja. Podlaga je zelena in se na vrhu zaključi polkrožno kot stiliziran griček Bučke, na dnu pa je z valovnico ločena od modrine, ki ponazarja vodnatost področja (jezero, izviri, potočki).
Zastava Krajevne skupnosti Bučka:
zastava_KS.JPG - 43810 BytesZastava ima na osrednjem delu atributa z grba, to sta grozd in ptička. Ozadje je zeleno, kar predstavlja gozdnatost in neokrnjenost narave. V spodnjem delu zastave je z valovnico ločen ozek moder del, ki predstavlja vodo tega območja.
Položaj atributov in modrega pasu se spreminja glede na varianto postavitve zastave.

BUČKA V ŠTEVILKAH

Nekaj statističnih podatkov o Bučki (september 2005):

 

Število prebivalcev: 610
Število gospodinjstev: 205
Sestava po spolu: 310 žensk in 300 moških
Površina (pribl.): 18,75 km2
Nadmorska višina: od 153 m ( Čolnišče ) do 444 m ( Osredek )