ŠTRITOVSKO JEZERO
POHODNIKI NA BUČKI
SEMANJI DAN
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DULE - ŠTRIT
ŠARKELJADA

Društva

Na Bučki aktivno deluje 8 društev.

DPŽ Bučka

PGD Bučka

KD Bučka

LD Bučka

TD Bučka

MK Divje buče

ŠD Bučka

KO DIS Bučka